ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
074 840 20 07

Klasa terapeutyczna

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, w ramach prowadzonej działalności statutowej, w powołanych przez siebie placówkach stworzyło dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi nowe możliwości edukacyjne. Wszystkie dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mają zindywidualizowany tok nauczania i dostosowane metody i formy pracy a uczniowie mają możliwość otrzymania specjalistycznej pomocy (indywidualnej i grupowej) pedagoga, psychologa i logopedy.

Skip to content