ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
074 840 20 07

Oferta

Społeczne Liceum Ogólnokształcące prowadzi  klasy o profilu ekologiczno-społecznym z rozszerzonym językiem angielskim. Nauka odbywa się w klasach 10 osobowych.  Uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzonym dostosowanego do własnych, indywidulanych potrzeb i zainteresowań.

Dodatkowo zapewniamy:

  • Pracę z uczniem wymagającym indywidualnego podejścia
  • Kształcenie obcokrajowców
  • Wolontariat i współpracę z organizacjami pozarządowymi
  • Koło szachowe
  • Zajęcia artystyczne
  • Szkolny ogródek ekologiczny
  • Poszerzamy horyzonty. Inspirujemy siebie nawzajem.
Skip to content