ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
074 840 20 07

Oferta

Wyjątkowo niskie ceny za wyjątkowo komfortowe warunki nauki!!!

Zespole Szkół Społecznych Nr 1
są jeszcze wolne miejsca we wszystkich klasach.
Czesne w liceum dla młodzieży wynosi 500 zł.
Dla dzieci pracowników oświaty proponujemy zniżkę w liceum – do 300 zł.
Liceum dla dorosłych jest bezpłatne, pod warunkiem posiadania przynajmniej 50% frekwencji.
Skip to content