ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
074 840 20 07

Klub europejski

Świat jest zbyt niebezpieczny dla czegokolwiek prócz prawdy, zbyt mały dla czegokolwiek prócz braterstwa.

Klub Europejski działający pod opieką p. D. Drzał powstał w 1994 r. Jego działalność jest próbą zapoznania nas ze strukturą i sposobem funkcjonowania Rady Europy, Unii Europejskiej oraz z krajami członkowskimi UE.

Statut Klubu Europejskiego przy ZSS nr 1 w Wałbrzychu

Członkiem Klubu Europejskiego może zostać każdy uczeń i nauczyciel Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Celem Klubu jest: zdobywanie wiedzy o Europie w różnych aspektach (geografia, historia, kultura, gospodarka), zapoznanie z instytucjami europejskimi, ich strukturą i sposobem działania, szerzenie informacji o krajach Unii Europejskiej i Rady Europy, o dziedzictwie kulturowym i środowisku naturalnym, o wyzwaniach stojących przed współczesną Europą, o celach integracji europejskiej, przyczynianie się do zrozumienia pluralizmu, obejmującego i podobieństwa i różnice, przyczynianie się do wzajemnej tolerancji i szacunku, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny kultury.

Cele swoje Klub Europejski będzie realizował poprzez: zbieranie i aktualizacje dostępnych dokumentów i informacji, organizowanie sesji informacyjnych, wyświetlanie filmów o życiu w rożnych krajach europejskich, udział w szkolnych konkursach o Europie, organizowanie wydarzeń kulturalnych, konkursów, wystaw na tematy związane z Europą, organizowanie wizyt – wymian między różnymi klubami w kraju i za granicą, opracowywanie materiałów edukacyjnych dla potrzeb szkoły. Doceniając rosnącą rolę Rady Europy oraz innych organizacji ogólnoeuropejskich nasz Szkolny Klub Europejski poprzez swoje działania propaguje osiągnięcia poszczególnych państw europejskich.

Począwszy od roku 1994 Szkolny Klub Europejski organizuje dni poszczególnych państwa europejskich, podczas których prezentowane są osi ągnięcia tych krajów. W fazie początkowej organizowane są quizy dot. wybranego państwa (z zakresu kultury, sztuki, literatury, osiągnięć technicznych itp). W trakcie Dni oprócz finału konkursu „Wiedzy o…” odbywają się przedstawienia teatralne, konkursy literatury danego państwa. Muzyka kojarzona z danym krajem pełni zarówno rolę przerywników muzycznych, jak i stanowi temat odrębnego koncertu muzycznego. Wielkie zainteresowanie uczestników Dni budzi pokaz przygotowywania specjałów kulinarnych danego państwa. Degustacja tych potraw to już zupełnie odrębny punkt programu Dni. Zaproszeni goście biorą aktywny udział w realizacji programu tych Dni.

Do tej pory zorganizowano następujące imprezy:

 • 1994 – Dni Francji
 • 1996 – Dni Brytyjskie
 • 1997 – Dni Niemieckie
 • 1998 – VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i Radzie Europy
 • 1998 – Dni Włoch
 • 1999 – Dni Hiszpanii
 • 2000 – Dni Szwecji
 • 2001 – Dni Grecji
 • 2002 – Dni Holandii
 • 2003 – Dni Irlandii
 • 2004 – Dni Czech
 • 2005 – Dni Portugalii
 • 2006 – Dni Węgier
 • 2007 – Dni Danii
 • 2008 – Dni Litwy
 • 2009 – Dni Finlandii
 • 2010 – Dni Malty i Cypru
 • 2011 – Dni Rumunii
 • 2012 – Dni Polski
 • 2013 – Dni Grecji
 • 2015 – Mity i legendy europejskie
 • 2016 – Dni Chorwacji
 • 2017 – 2018 – Dni Polski

 

Oprócz Dni poszczególnych państw SKE bierze udział w imprezach organizowanych przez inne szkolne kluby, instytucje lokalne i centralne, powołane do szerzenia wiedzy o Unii.

Skip to content