Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej w Wałbrzychu

Misja szkoły: Rozwój na kazdym etapie kształcenia - nabywanie umiejętności przydatnych w XXI wieku

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I POZYTYWNY WYNIK EGZAMINÓW

Uwaga!!! Wszystkie szkoły dla dorosłych od wrzeœnia za darmo!

Galeria

Zdjęcia słuchaczy i absolwentowRok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010

Pierwsze zajęcia w liceum oraz w szkole policealnej w roku szkolnym 2011/2012 odbędą się 3 i 4 września 2011r.Rozpoczęcie o godzinie 8.00Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła na podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej dla osób, które ukończyły 18 lat. Funkcjonuje w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.


Zapewniamy:
  • naukę w małych zespołach,
  • dobrą atmosferę i wpływ słuchaczy na funkcjonowanie szkoły,
  • indywidualne podejście do słuchacza,
  • poprawę funkcjonowania absolwenta na rynku pracy,
  • indywidualne przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Policealna Szkoła Społeczna to szkoła na podbudowie szkoły średniej.

Funkcjonuje w trybie zaocznym lub wieczorowym. Zawody w Policealnej Szkole Społecznej :opiekunosoby starszej(zaoczny, 4 semestry),

technik usług pocztowych i finansowych (zaoczny, 2 semestry),

technik bhp (zaoczny, 3 semestry),

opiekunka dziecięca (stacjonarny, 4 semestry)

Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej organizuje kursy przygotowujące do matury z matematyki, języka polskiego oraz z innych przedmiotów ogólnokształcących.
Zajęcia będą odbywać się w terminach dogodnych dla chętnych, zarówno w ciągu tygodnia jak i w soboty lub niedziele.
Prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli - egzaminatorów danego przedmiotu.

Jeden kurs trwa 80 godzin a kazda godzina kosztuje tylko 6 zł! Jeśli wybierze się drugi kurs jest on juz po 5 zł za godzinę. Mozliwość zapłaty w dogodnych ratach. Kursy z języków obcych prowadzi w naszym budynku Szkoła Językowa AELEKTOR Dla słuchaczy i uczniów szkół WTO 50% zniżki!!!

Zapisy na kurs w sekretariacie szkoły lub za pomocą poniższego formularza:

Zgłoszenie na kurs maturalny
w Sudeckim Centrum Edukacji Ustawicznej w Wałbrzychu
w roku szkolnym


Przedmiot język polski matematyka geografia historia wos inny
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Telefon:
Powrót

Podanie o przyjęcie do
Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej w Wałbrzychu
w roku szkolnym


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
szkoła ponadgimnazjalna - cykl trzyletni


Semestr: I II III IV V VI
Policealna Szkoła Społeczna:
florysta technik bhp technik usług pocztowych i finansowych opiekunka dziecięca
Imię:
Nazwisko:
Pesel:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Telefon:
Miejsce pracy:
Ukończona szkoła i klasa (semestr):
Rok zakończenia nauki:
Wybrany język obcy:
Powrót

Plan zajęć SCEU na I semestr 2011/2012

SOBOTA NIEDZIELA

SEMESTR I SEMESTR III SEMESTR V SEMESTR I SEMESTR III SEMESTR V
8.00-8.45 FIZGEOMAT POLBIOL/CHEMMAT
8.50-9.35 GEOFIZMAT POLBIOL/CHEMMAT
9.40-10.25 MATWOSANG BIOL/CHEMMATPOL
10.30-11.15 HISTPOLANG BIOL/CHEMMATPOL
11.25-12.10 HISTPOLANG MATPOLANG/PRZED
12.15-13.00 ANGHISTPOL MATPOLANG/PRZED
13.05-13.50 ANGHISTPOL ANGMAT
13.55-14.40 POLINFANG INFANG
14.45-14.40 POLINFANG INFANG

Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej
ul. Malczewskiego 22
58-309 Wałbrzych
tel/fax 74 840 20 07 600 343 289
e-mail: cku@wto.walbrzych.pl

Strona Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego
Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej Wałbrzych wrzesień 2011r.